Europese maand van de cyberveiligheid - 2021

De maand oktober is de Europese maand van de cyberveiligheid. Elk jaar proberen we zelf ook wat bij te dragen aan deze maand van bewustwording. Bekijk onze campagnepagina voor meer informatie.

Onderstaand bericht is in 2021 naar onze klanten verstuurd:

Oktober is de Europese maand van de cyberveiligheid. De cybersecurity oktober campagnemaand richt zich op het creëren van bewustwording rondom online veiligheid, het vergroten van kennis over online veiligheid en het stimuleren van cyberveilig gedrag. Tijdens de cybersecuritymaand oktober zetten nationale en internationale partijen zich in om deze doelen na te streven.

Om te beginnen heeft het ONE evenement recent plaatsgevonden. Het doel van de ONE als platform is om uitwisseling van kennis en ideeën in het internationale cybersecurity netwerk te bevorderen. Initiatiefnemers van de ONE zijn het NCSC, het ministerie van EZK en de gemeente Den Haag.

Tijdens de ONE is ook een e-magazine gelanceerd met bijdragen van enkele sprekers die anders op de fysieke ONE Conference hadden gestaan. Dit uitgebreide magazine met interessante artikelen en video’s is nline te lezen.

Daarnaast zijn er meer dan 200 activiteiten verzameld op de website van The European Cybersecurity Month (ECSM) beschikbaar. Wellicht zit er een interesante activteit bij!

LICO Innovations is zelf voortdurend bezig met informatiebeveiliging. Om dat te onderstrepen laten we onze bedrijfsvoering jaarlijks toetsen tegen de ISO/IEC 27001 norm. Deze maand willen we echter wat extra doen.

Op dinsdag 20 oktober zullen we onze ontwikkelaars een hele dag kostenloos inzetten om applicaties door te lichten en op zoek te gaan naar mogelijke kwetsbaarheden uit de OWASP top 10.

Wilt u meedoen? Meldt dan uw applicatie snel aan door een mail te sturen aan info@lico.nl! De tijd is namelijk beperkt. De beschikbare tijd gaan we verdelen over de aanmeldingen, maar we zullen er ook zorg voor dragen dat we voldoende tijd per applicatie over houden. Let dus op: vol = vol!.

Datum evenement:
Dinsdag 20 oktober 2021

Andere edities

Bekijk wat we nog meer hebben gedaan: