Betrouwbaar | Verantwoordelijk | Transparant

Kies een partner die dezelfde kernwaarden heeft als uw bedrijf

Familiebedrijf

LICO Innovations wordt bestuurd door twee broers (Rene & Arno van Lieshout) en is ontstaan in de garage van hun vader. Het is voor 100% in eigen handen en dus niet afhankelijk van externe investeerders. Dit betekent voor u dat wij dit werk kunnen doen op de manier zoals wij dit willen. Wij geloven in onze manier van werken en zijn gericht op langetermijnrelaties met onze klanten waarbij we allemaal profiteren. Wanneer u een deel van uw bedrijfprocessen bij ons laat automatiseren, is het van belang dat wij uw visie en kernwaarden delen.

Verantwoordelijk

Als u ons belt met een probleem krijgt u een persoon te spreken die het op kan lossen. Als dit probleem uw bedrijfprocessen verstoort dan maken wij tijd om dit direct op te lossen.

Om een stabiel systeem te creëren, worden codeaanpassingen pas doorgevoerd wanneer ze door 2 ontwikkelaars bekeken zijn. Wij gaan zorgvuldig om met informatiebeveiliging en werken met moderne technieken. Automatische testen en een audit systeem, dat externe code evalueert, ondersteunen dit.

ISO/IEC 27001

Om dit te bekrachtigen heeft LICO Innovations het ISO/IEC 27001 informatiebeveiligingscertificaat behaald. Wij ontwikkelen software op een verantwoordelijke manier en nemen bescherming van persoonsgegevens of andere gevoelige informatie serieus. Meer over ons certificaat en informatiebeveiligingsbeleid vind u hier.

Transparant

Uw broncode wordt voor u zichtbaar opgeslagen in een GitLab project. U ziet alle aanpassingen die wij doen. U ziet het ook als een aanpassing wordt afgekeurd door een andere ontwikkelaar.

Omdat wij gebruik maken van versiebeheer zijn alle wijzigingen traceerbaar. U kunt van elke regel code zien waarom deze is aangepast, door wie en wanneer.

GitLab

Daadkrachtig

Wij kiezen voor de meest efficiënte oplossing die u het meeste oplevert. U wilt een App, maar gebruikt geen functies van de telefoon? Dan kiezen wij niet voor een native Android en een native iOS app. Er zijn goedkopere en beter onderhoudbare oplossingen. Aanpassingen aan uw software worden gedaan aan de hand van uw verzoek. U wilt dat de software iets doet, wij zoeken de beste methode om dit te realiseren.

Progressive web apps, een
serieus alternatief voor native apps.

Open

Softwareontwikkeling is moeilijk te kwantificeren. Hoeveel tijd kost het oplossen van een bug? Hoeveel tijd wordt er gespendeerd aan het overdragen van kennis? U krijgt bij ons een maandelijks rapport met alle kosten uitgesplitst per taak.

Wij maken met u duidelijke afspraken over de code, technieken en kosten. Dit voorkomt misvattingen en problemen achteraf. Lees in dit artikel bijvoorbeeld hoe het zit met het auteursrecht.

Om te ontwikkelen maken wij gebruik van GitLab. Binnen dit systeem worden samen met u taken of meldingen aangemaakt. Deze worden door ons ingeschat en achteraf geëvalueerd. U ziet dus ook wat de originele schatting was en of deze terecht was. Daarnaast zorgt GitLab ervoor dat wij transparant werken.

GitLab

Pro-actief

Software is een vertaling van uw bedrijfsprocessen. Wij zorgen dat er binnen LICO Innovations iemand net zoveel verstand heeft van uw processen als uzelf. Vanuit hier kunnen wij u ondersteunen en adviseren. Wij investeren tijd om op de hoogte te blijven van nieuwe technische ontwikkelingen en informeren u hierover. De techniek wijzigt snel en wat vandaag nog niet mogelijk is, zou morgen de gewoonste zaak van de wereld kunnen zijn.

Team

Een software team bestaat niet uit alleen een ontwikkelaar. Binnen een team waarborgen wij de volgende rollen: projectbegeleider, software architect, product owner, tester en de ontwikkelaar. Goede software kan alleen geschreven worden wanneer deze rollen vervuld zijn. Ook zorgen wij ervoor dat altijd minimaal 2 personen diepe kennis hebben van uw systeem. Een Busfactor van meer dan 1 is voor ons essentieel. Daarbij letten wij ook op overdraagbaarheid naar andere partijen.