Partnerschap

U winst -> wij winst. U verlies -> wij verlies

Uw idee

U heeft een idee dat u op de markt wilt brengen, maar geen middelen om het te ontwikkelen? U zoekt iemand die u helpt met het realiseren van uw droom? Veel mensen hebben een idee of zien een gat in de markt waarop ze willen inspringen. Vaak missen ze echter de middelen om het product te ontwikkelen.

Startup

Wij snappen dat een bedrijf verschillende fases doorloopt. Als u net start heeft u waarschijnlijk minder kapitaal maar wel een sterke motivatie en passie om uw idee te verwezenlijken. Meestal wordt er in deze situatie gezocht naar een investeerder, maar deze leveren alleen geld. Uw probleem is echter dat u het product niet kunt ontwikkelen. Bij LICO Innovations zijn wij gericht op lange termijn relaties en zijn daarom bereid te investeren in een product waar wij toekomst in zien.

Samenwerking

Wij hanteren een uur tarief waartegen wij ontwikkelen. Dit is een redelijk tarief en dit is ook de manier waarop veel andere software ontwikkelaars werken. Het kan zijn dat dit voor u niet de beste keuze is. In dit geval kunnen wij andere vormen van partnerschap bieden. Eerlijk en transparant

Met een aantal van onze klanten hebben wij bijvoorbeeld samen een B.V. opgericht. Wij doen de ontwikkeling zij doen de verkoop. Als zij winst maken, dan maken wij winst. Als zij verlies maken, dan maken wij verlies. Als het product niets wordt dan houden we op. Er zijn dan geen verdere verplichtingen.

In de praktijk

Hoe gaat dit dan in de praktijk? Dit is natuurlijk afhankelijk van de situatie en wordt samen met u bepaald. De kern vraag is altijd hoe zorgen we dat alle partijen er baat bij hebben en hoe houden we het eerlijk en open.

U draagt bijvoorbeeld een idee aan en vind dat dit een bepaalde waarde heeft. Wij ontwikkelen het 'Minimum Viable Product' en dit heeft ook een waarde. Daarnaast doet u de verkoop en wij de verdere ontwikkeling. Als wij niet direct gecompenseerd worden in onze uren hebben wij een risico. Hiertegenover staat natuurlijk een bepaalde compensatie. Deze compensatie kan bijvoorbeeld vertaald worden naar een aandeel kapitaal.