ASP.NET CORE

Fantastische tooling

Veel gebruikt

.NET framework

ASP.NET Core MVC is een open source, cross platform framework voor het bouwen van web applicaties. Het is een gecompileerde taal waardoor hij snel is en fouten makkelijk zijn op te sporen. De tooling die gebruikt kan worden voor dit framework behoort tot een van de beste in de wereld.

ASP.NET Core MVC is een modernere variant van ASP.NET en gebruikt een significant andere architectuur. NuGet libraries worden gebruikt om een modulair modern framework aan te bieden.

.NET Core

Microsoft beveelt zelf .NET Core aan, tenzij de applicatie al gebruik maakt van het .NET framework. .NET Core heeft een aantal voordelen zoals goede prestatie en schaalbaarheid. Daarnaast kunnen Docker containers gebruikt worden, ondersteunt het een microservice architectuur en is het beschikbaar op macOS en Linux.

C#

C# (Engels uitgesproken als "C sharp") is een programmeertaal ontwikkeld door Microsoft als deel van het .NET-initiatief, en later geaccepteerd als standaard door ECMA (ECMA-334) en ISO (ISO/IEC 23270). C# is objectgeori├źnteerd en lijkt qua syntax en semantiek sterk op Java, maar bevat vooral in latere versies allerlei voorzieningen waardoor ook in andere programmeerstijlen gewerkt kan worden, terwijl vooral in de bibliotheken en programmeeromgeving een sterke invloed van Object Pascal en Delphi te zien is. Dit is niet verrassend, omdat C# onder andere bedoeld is als Microsofts antwoord op Java en omdat Anders Hejlsberg, de ontwerper van Delphi, ook een leidende rol heeft gehad in C# en .NET. C# is samen met het .NET-framework ge├»ntroduceerd, en wordt beschouwd als de belangrijkste taal voor dat platform.