Web ontwikkeling

Hoe ontwikkelen wij?

Wij ontwikkelen webapplicaties, websites en API’s voor diverse opdrachtgevers. Waar mogelijk kiezen wij voor open source technieken en software talen die zichzelf bewezen hebben in de markt. Door een verantwoorde iteratieve manier van ontwikkelen kunnen wij stabiele en veilige software opleveren.

Ieder project is anders omdat ieder project een andere doelgroep heeft. Samen met u bekijken we daarom eerst wat voor u de beste oplossing is. We kiezen een techniek die de beste mogelijkheden biedt en brengen de specifieke wensen van uw gebruikers in kaart. Daarna kijken we wat het minimale marketable product is. Dit is het minimale product dat voor u direct waarde heeft.

Ticketlabel admin applicatie

De software stack

Wij ontwikkelt websites en webapplicaties in diverse platformen waaronder: Ruby on Rails, C# .Net, Elixir, Phoenix, React, en diverse Javascript frameworks. Wij investeren in onze kennis en zorgen dat deze up to date blijft. Regelmatig bekijken wij nieuwe technieken om te evalueren of deze toegevoegde waarde kunnen leveren aan uw product of dienst.

Scrum werkwijze

Het ontwikkelen van een applicatie verloopt in een aantal stappen. De eerste is vaak het bepalen van de scope van het project en het definiëren van zogenaamde user stories. Hierna wordt er een visueel en technisch ontwerp gemaakt. Met dit ontwerp gaan wij aan de slag.

Wij werken volgens de Scrum methodiek wat inhoud dat we nieuwe functionaliteit opleveren in kleine sprints van ongeveer 2 weken. Dit zorgt ervoor dat we snel kunnen bijsturen en de applicatie iteratief kunnen ontwikkelen. Het ontwerp wordt na elke sprint opnieuw bekeken en waar nodig worden aanpassingen gedaan.